Back to Top

Lietvede: +371 20388984

e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lietvede: +371 20388984

 

CĪRAVAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

Izlaidums mūsu skolā

Izlaidums   Vēl pavisam nesen tika vērtas skolas durvis pirmo reizi un pavisam nesen teikts pirmais: "Labrīt!" Tā katru gadu mēs ar lielu lepnumu skatāmies uz saviem absolventiem un priecājamies par labi padarītu darbu. 22. jūnijā Cīravas teritoriālā struktūrvienība sveica savus absolventus un izsniedza diplomus 67 izglītojamiem. Šis ir otrais izlaidums kā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam un trīsdesmit astotais izlaidums Cīravas skolai, kurā tiek iegūta profesionālā vidējā izglītība. Milzīgs paldies skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu. Jauniešiem novēlam izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos.

-= galerija =-

Pin It

Kvalifikācijas eksāmens

KvalEx2k1719. un 20. jūnijā KLT Cīravas TS struktūrvienībā noritēja pēdējie pārbaudījumi, kur beidzēju kursu studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenus. Iegūtie rezultāti ir ļoti apmierinoši un lepojamies par paveikto darbu! Izsakām lielu pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu!

-= galerija =-

Pin It

Erasmus + projekta noslēgums

erasmus logo 1   Mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam un 25. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība rīkoja noslēguma pasākumu Erasmus+ projektam Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”, uz kuru ieradās projekta dalībnieki un potenciālie interesenti nākošajam gadam.
   Projekts ilga visu mācību gadu, gan Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, gan struktūrvienību Cīravā un Saulainē audzēkņi pabija piecās valstīs, praktizējot dažādas profesijas: lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, elektriķis. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem pirmo starptautisko pieredzi savā apgūstamajā profesijā un personiskās prasmes, lai uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Tieši Cīravas struktūrvienības audzēkņi praktizējās Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Austrijā. Kopējais projekta finansējums ir 133174.00 EUR, kurā ietilpa ceļa izdevumi, individuālais atbalsts, administratīvie izdevumi un speciālo vajadzību atbalsts. Prakses ilgums bija divdesmit astoņas dienas. Austrijā un Apvienotajā Karalistē jaunieši dzīvoja viesu ģimenēs, bet Vācijā - dzīvoklī un strādāja dažādos uzņēmumos. Projektā pavisam kopā piedalījās piecdesmit divi dalībnieki, no kuriem piecpadsmit studenti un divas pavadošās personas pārstāvēja Cīravas struktūrvienību. Skola ļoti aktīvi atbalsta jauniešus ar īpašām vajadzībām un katru gadu iesaista projektos. Šogad uz Vāciju devās trīs pavāra palīgi un uz Apvienoto Karalisti administratīvo un sekretāra pakalpojumu speciāliste. Šie jaunieši praksē pavadīja divas nedēļas. Pavadošo personu uzdevums bija pavadīt jauniešus, palīdzēt tiem iekārtoties un novērtēt esošo situāciju uzņemošajā valstī. 

Pin It

LELB Liepājas bīskaps viesojas Cīravas skolā

IMG 5520   18.-21.maijā notika Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona vizitācija Apriķu, Aizputes un Klosteres Sv.Pētera draudzēs, kuru pārvaldību nodrošina mācītājs Erlands Lazdāns. Vizitāciju prakse Liepājas diecēzē, kas ietver Kurzemes un Zemgales teritorijā esošās luterāņu draudzes, aizsākusies 2011.gadā un līdz šim vizitācijas notikušas četrdesmit četrās no simtu divdesmit sešām Liepājas diecēzes draudzēm. Bīskapa vizitācijas jeb apmeklējuma mērķis ir iepazīties ar vidi, kurā dzīvo draudzes un iedvesmot tās. 18.maijā bīskaps kopā ar vizitācijas komisijas locekļiem - Grobiņas iecirkņa prāvestu Ainaru Jaunskalži un Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekānu Pēteri Kalku, kā arī mācītāju Erlandu Lazdānu un sekretāri - biroja vadītāju Ilzi Vitāli apmeklēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību un iepazinās ar izglītības iestādes piedāvātajām mācību programmām un to apguvi. Vizitācijas dalībnieki pateicas struktūrvienības vadītājai Lindai Zeltiņai, Sigutai Pugulei un citiem vizitācijas laikā iepazītiem skolas darbiniekiem par uzņemšanai veltīto laiku un iepazīstināšanu ar savu darbu. Ir patiess iepriecinājums gūt apliecinājumu veiksmīgam un augļus nesošam skolas darbam.
   Vizitācijas ietvaros bīskaps H.M.Jensons tikās arī ar Cīravas, Lažas, Kazdangas un Laidu pagastu pārvaldniekiem kā arī Aizputes novada domes priekšsēdētāju, tāpat apmeklēja Apriķu pamatskolu, Aizputes vidusskolu, mūzikas un mākslas skolas Aizputē un Māteru Jura Kazdangas pamatskolu. Notika arī tikšanās ar citu konfesiju garīdzniekiem un draudžu pārstāvjiem Aizputes novadā.
   Lai notikusī vizitācija nes labus augļus un rada iespējas kopīgai sadarbībai ar Cīravas skolu turpmāk!

Informāciju sagatavoja: I.Vitāle

-= galerija =-

Pin It

1AC iepazīstas ar A/S "Kurzemes Atslēga-1''

MFR   Mācību ekskursijā 1AC audzēkņi iepazinās ar A/S "Kurzemes Atslēga-1'' darbības sfērām, kas jau mācību priekšmetā „Mašīnmācības pamati” tika apgūts, t.i., štancēšana, liešana, slīpēšana, pulēšana, cinkošana, niķelēšana, hromēšana kas pamatā arī ir rūpnīcas ražošanas cikla sastāvdaļas.
   Viena no uzņēmuma pamatprodukcijam ir durvju slēdzenes, logu aizgriežņi, durvju un logu viras, durvju un logu furnitūra, celtniecības stiprinājumi un metālkalumi vārtiem, žogiem, balkoniem, kāpnēm.
   Sākot no 2001. gada metālapstrādē ir viens no galvenajam virzieniem Kurzemes Atslēga -1 ražošanā. Ražotne ir aprīkota ar plašu iekārtu klāstu un izglītoto personālu, kas ļauj mums izpildīt dažādus, sarežģītus un nestandarta pasūtījumus.
   Viens no jaunākajiem pakalpojumiem ir metālkalumu izgatavošana.
   Ar 1AC audzēkņiem kopā pabija speciālo priekšmetu skolotājs Guntis Daubars.

-= galerija =-

Pin It

Donoru diena

Donori   Asins nodošana raisa pozitīvas izjūtas. Tu esi palīdzējis kādam grūtā, varbūt pat izšķirošā brīdī.  Tādēļ arī mēs nolēmām veikt šo cēlo darbu un uzaicinājām Liepājas asins donoru centru atbraukt pie mums.  Pirmā organizētā donoru diena mūsu skolā ir veiksmīgi  aizvadīta. Pavisam pieteicās 36 donori, bet pēc pārbaudēm asinis varēja nodot 31 cilvēks. No tiem 16 mūsu skolas jaunieši un 6 skolas darbinieki. Liepājas asins donoru centrs visiem saka paldies. Cerams, ka donoru dienas organizēšana  mūsu skolā izveidosies kā tradīcijas un nākamā reizē būsim vēl atsaucīgāki.

Pin It

49 lapa no 58