11. maijā CLM (IP Lauksaimniecība) un ĒPC (IP Ēdināšanas pakalpojumi) 1. kursu izglītojamajiem notika karjeras nodarbība par mērķiem un karjeras vadības prasmēm. Jaunieši ieguva informāciju kā sevi motivēt un pilnveidot, lai sasniegtu savus izvēlētos mērķus. Nodarbību vadīja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēja Anita Sondare.
  Karjeras izglītības materiālus var aplūkot šeit
  Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

-= galerija =-

Pin It